Scientific and technical journal
ISNN 2587-9707
RuEn
-

AUTHOR INDEX

ABCDEGHIKLMNPRSTUVYZ

AAbalkina I.L.Abramov A.A.Akintsev A.S.Aleksandrova T.A.Alexakhin A.I.Aloy A.S.Antonenko M.V.Avezniyazov S.R.
BBarinov A.S.Belousov P.Y.Biryukov D.V.Blokhin A.I.Blokhin P.A.Bobrov P.A.Bocharov K.G.Bogatov S.A.Boldyrev K.A.Bolshov L.A.Borisenko V.P.Butov R.A.
CCebakovskaya N.S.Chesnokov A.V.Chubreev D.O.Churakov A.K.
DDanilovich A.S.Dementyeva I.I.Diordiy M.N.Dorofeev A.N.Dorogov V.I.Drobyishevskiy N.I.Druz D.V.
EEltsin V.F.Evstigneev V.P.
GGavrilov P.M.Germanov A.V.Glagolev A.V.Glynskiy M.V.Golubev A.A.Grachev V.A.Grigorev F.V.Gudim Y.A.
HHaperskaya A.V.
IIvanov A.Y.Ivliev M.V.
KKachan P.P.Kaftan V.I.Kalmykov S.N.Kapustin V.V.Kapyrin I.V.Karlina O.K.Kazakov K.S.Kochkin B.T.Koltsova T.I.Kondratenko P.S.Konovalov V.Y.Kormilitsyna L.A.Kotlov V.F.Kotlyarevskij S.G.Kozlov P.V.Krasnov I.M.Krupskaya V.V.Kryukov O.V.Kudryavtsev E.G.Kulikova S.A.Kuryndin A.V.Kustov S.V.
LLekhov V.A.Lemus A.V.Likhachev A.E.Linge I.I.Linge I.I.Lupekha N.A.
MMamchits E.G.Manevich A.I.Mariakhin M.A.Markov S.A.Martyanov V.V.Martynov K.V.Matveev L.V.Matyunin Y.I.Miheev S.V.Miroshnichenko A.A.Mogulyan V.G.Moiseenko E.V.Mokrov Y.G.Morozov V.N.Myasoedov B.F.
NNazina T.N.Nikandrova M.V.
PPanchenko S.V.Paviluk A.O.Pavlenko V.I.Pavlov D.I.Petrov V.G.Plenkin A.V.Ponizov A.V.Potapov V.N.Pron I.A.
RRadchenko M.V.Remizov M.B.Rumynin V.G.
SSafonov A.V.Samoylov A.A.Saveleva E.A.Savkin A.S.Savkin M.N.Semenov S.G.Semenov V.E.Semenova D.V.Sergeecheva Y.V.Sharafutdinov R.B.Sharov D.A.Shatrov M.V.Shirshin E.A.Shisha A.D.Sipachev I.V.Skakun G.E.Slyunchev O.M.Sorokin V.T.Stakhiv M.R.Stefanovskaya O.I.Stefanovsky S.V.Svitelman V.S.
TTatarinov V.N.Tikhonovsky V.L.Tkachenko A.V.Tokarev Y.N.Trofimenko A.V.Trofimova J.V.
UUdalaya M.V.Utkin S.S.
VVarlakov A.P.Varlakova G.A.Vasiliev A.D.Vasilishin A.L.Vedernikova M.V.Vinokurov S.E.
YYakovleva I.V.
ZZakharova E.V.Zherebcov A.A.Zubkov A.A.Zubrilovskij E.N.
© 2017-2019 Journal Radioactive waste
Certificate of state registration of mass media 77-70452