Scientific and technical journal
ISNN 2587-9707
RuEn
-

AUTHOR INDEX

ABCDEGHKLMPSTUVZ

AAbalkina I.L.Abramov A.A.Akintsev A.S.Aleksandrova T.A.
BBarinov A.S.Belousov P.Y.Biryukov D.V.Blokhin A.I.Blokhin P.A.Bobrov P.A.Bocharov K.G.Bogatov S.A.Bolshov L.A.Butov R.A.
CCebakovskaya N.S.Chesnokov A.V.Churakov A.K.
DDanilovich A.S.Diordiy M.N.Dorofeev A.N.Dorogov V.I.Drobyishevskiy N.I.
EEltsin V.F.
GGermanov A.V.Golubev A.A.Grachev V.A.Gudim Y.A.
HHaperskaya A.V.
KKachan P.P.Kalmykov S.N.Kapustin V.V.Karlina O.K.Kochkin B.T.Kondratenko P.S.Konovalov V.Y.Kormilitsyna L.A.Krasnov I.M.Krupskaya V.V.Kryukov O.V.Kudryavtsev E.G.Kulikova S.A.Kuryndin A.V.
LLekhov V.A.Likhachev A.E.Linge I.I.Linge I.I.
MMariakhin M.A.Martynov K.V.Matveev L.V.Matyunin Y.I.Miheev S.V.Mogulyan V.G.Moiseenko E.V.Myasoedov B.F.
PPanchenko S.V.Pavlenko V.I.Pavlov D.I.Petrov V.G.Ponizov A.V.Potapov V.N.Pron I.A.
RRadchenko M.V.Rumynin V.G.
SSamoylov A.A.Saveleva E.A.Savkin A.S.Semenov S.G.Semenov V.E.Semenova D.V.Sharafutdinov R.B.Sharov D.A.Shirshin E.A.Shisha A.D.Sipachev I.V.Skakun G.E.Slyunchev O.M.Sorokin V.T.Stakhiv M.R.Stefanovskaya O.I.Stefanovsky S.V.Svitelman V.S.
TTikhonovsky V.L.Tokarev Y.N.
UUdalaya M.V.Utkin S.S.
VVarlakov A.P.Varlakova G.A.Vasiliev A.D.Vedernikova M.V.Vinokurov S.E.
ZZakharova E.V.Zherebcov A.A.Zubrilovskij E.N.
© 2017-2018 Journal Radioactive waste
Certificate of state registration of mass media 77-70452